หม้อแปลงปรับค่าแรงดันไฟฟ้า VARIAC,Variac transformers
Variac transformers
Home> Products >Variac transformers

หม้อแปลงปรับค่าแรงดันไฟฟ้า VARIAC

Item No.: หม้อแปลงปรับค่าแรงดันไฟฟ้า VARIAC
VARIABLE VOLTAGE TRANSFORMER
หม้อแปลงปรับค่าแรงดันไฟฟ้า VARIAC หรือ หม้อแปลงสไลด์ (Slide Up) หรือ หม้อแปลงแกนหมุน
ใช้ในการปรับแรงดันไฟฟ้า ใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันคงที่ หรือใช้ปรับความเร็วรอบมอเตอร์

ชนิด 1 เฟส : ปรับแรงดันได้ 0-250 Vac
ชนิด 3 เฟ
INQUIRY
Description

VARIAC ปรับแรงดัน TDGC-10000VA 1P

 

คุณลักษณะของเครื่อง VARIABLE TRANSFORMER

VARIAC ปรับแรงดัน TDGC-10000VA 1 เฟส

INPUT VOLTAGE : 220Vac  1 Phase  50-60Hz

OUTPUT VOLTAGE : 0-250Vac

  • มีโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟออก
  • ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าทางด้านขาออกได้ต่อเนื่อง

ประโยชน์และการนำไปใช้

  1. นำไปเป็นตัวเปรียบเทียบแรงดันอ้างอิง 1 PHASE – 3 PHASE สำหรับโรงงานและห้องแลปวิจัย
  2. นำไปใช้ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ เอ.ซี.
  3. นำไปใช้ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ดี.ซี. โดยเพิ่มชุดเร็คติไฟเออร์ ( เป็นออฟชั่นพิเศษ )
  4. ใช้ปรับความร้อนให้กับฮีตเตอร์
  5. ใช้ปรับแรงดันได้ต่อเนื่องทั้ง 3 เฟส ไปพร้อม ๆ กันไม่มีการขาดตอน

Want to check other of our products? Click here !
Minature circuit breaker / Moulded case circuit breaker / RCBO RCD / Distribution box consumer unit
Voltage regulator stabilizer / Air cool Variac / Oil cool variac / Isolation transformer
UPS power supply / Inverter / Single phase to three phase converter
Pilot lamp Cable accessories